Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Binnen iedere vereniging kunnen er wel eens zaken spelen die in jouw ogen echt niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de trainer aanspreken of kun je naar een bestuurslid gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die 100% onafhankelijk is.

De vertrouwenspersoon binnen GV Neptunus is het aanspreekpunt voor (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en (interne) criminaliteit, maar ook met zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld n.a.v. de thuissituatie) moet men bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten onze vereniging.

De vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur van de vereniging en dient te beschikken over een goede luistervaardigheid, een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke en kritische opstelling en kan zeer vertrouwelijk omgaan met informatie. Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke functie en er wordt van hem verwacht dat deze vertrouwelijkheid garandeert.

Heb je interesse in deze rol, wellicht door ervaring in een soortgelijke rol of met de benoemde taken door studie of werk? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar voorzitter@neptunus-turnt.nl

Bij eventuele vragen over de functie kun je terecht bij Yvonne van Gennep-Bouma, voorzitter. De vertrouwenspersoon kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Bij het vinden van een passende kandidaat zal deze persoon voor benoeming worden voorgedragen bij de Algemene Leden Vergadering. Door een benoeming door de leden is de onafhankelijkheid van deze functie gehandhaafd.