Bestuurslid Penningmeester

Bestuurslid Penningmeester

GV Neptunus zoekt een bestuurslid met protefeuille financiën oftwel een penningmeester. Een bevlogen bestuurder die vanuit inhoudelijke kennis en betrokkenheid wil bijdragen aan de missie van GV Neptunus. Wij zoeken naar een kandidaat met deskundigheid op het gebied van financiën.

De functie:

Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging, voor de informatie die nodig is voor het plannen, uitvoeren en controleren van het beleid en voor de externe verslaglegging.

Tijdsinvestering:

  • De gemiddelde tijdsbelasting ligt op ca. 8 dagdelen per jaar.
  • Neemt gemiddeld 4 keer per jaar deel aan de bestuursvergadering.
  • Neemt 1 keer per jaar deel aan de ALV.

Je beschikt over:

  • Capaciteiten voor in kaart brengen van de vereniging;
    • Inkomsten (contributie, sponsoring, subsidies, Grote Clubactie)
    • Uitgaven (vergoedingen, zaalhuur, KNGU, investeringen)

Bij de uitvoering van je taken word je ondersteund door de secretaris.

Competenties:

Aanpakken/doen, (Be)denken, Gegevens bijhouden, Goed met cijfers, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken.

Maximale groepsgrootte bestuur:

3 personen.

Vergoeding:

Vrijwilligersvergoeding van maximaal €1700 per jaar.

Wat krijg je er voor terug:

Een gezellig bestuur, gedreven leiding, een leuke vereniging en je draagt de turnsport een warm hart toe.

Solliciteren:

Om te solliciteren vul je de onderstaande velden in.