Lesaanbod

Peuter/kleutergym

Tijdens de lessen komen alle grondvormen van bewegen aan bod in de vorm van spelletjes en oefeningen. Door het gebruik van zowel klein materiaal (zoals ballen, hoepels, pittenzakje’s, etc.), als turntoestellen worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd om te bewegen. Hollen, klimmen, klauteren, balanceren, zwaaien, springen, rollen, gooien en vangen zorgen voor een goede algemene en fysieke ontwikkeling van het kind. Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen bij Neptunus deelnemen aan de peuter/kleutergym.

Meisjes turnen

Vanaf 6 jaar mag je echt gaan turnen bij Neptunus. Je maakt dan op een speelse vorm kennis met de basisvormen van het turnen. Het oefenen in groepsverband en parcourtje vorm maakt de les intensiever. In de les worden alle dames onderdelen beoefend, zoals de brug met ongelijke leggers, de evenwichtsbalk, de lange mat en sprong. Alle kinderen werken op hun eigen niveau. Verder worden er ook oefeningen gedaan met betrekking op het trainen van kracht, lenigheid, vormgeving, concentratievermogen en conditie. Naast het turnen worden er ook turnactiviteiten georganiseerd voor de turnsters zoals onderlinge wedstrijden, turnkamp, vriendjes/vriendinnetjesdag, turndemonstraties en nog veel meer.

Jongens turnen

Tijdens deze les worden alle jongensonderdelen, zoals ringen, rek stok, brug gelijk en mat, beoefend. Op een speelse en diverse manier wordt de basis van het heren turnen aangeleerd. Als basis worden losse onderdelen aangeleerd en geoefend, dit wordt op diverse manieren aangeboden tijdens de les. Elke jongen wordt individueel begeleid tijdens het oefenen, op deze manier wordt het juiste niveau gezocht zodat er op eigen kunnen geturnd wordt. Naast het turnen worden ook turnactiviteiten georganiseerd voor de turners zoals onderlinge wedstrijden, turnkamp, vriendjes/vriendinnetjesdag en nog veel meer.

Spring turnen

Op deze springuren worden de springonderdelen uit het turnen beoefend. Deze (wedstrijd)onderdelen zijn: mini-trampoline, kast, lange mat en pegasus. Bij deze drie onderdelen worden eerst altijd de basisonderdelen aangeleerd. Naast de wedstrijdonderdelen worden er ook verschillende spring situatie opgezet zodat er moeilijkere sprongen worden geoefend. De kinderen doen ook mee aan verschillende springwedstrijden zowel individueel als in teamverband. Naast het turnen worden er ook turnactiviteiten georganiseerd voor de turn(st)ers zoals onderlinge (spring)wedstrijden, turnkamp, vriendjes/vriendinnetjesdag, turndemonstratie en nog veel meer.

Selectiegroep

Neptunus heeft een meisjes-, jongens- en springselectie groep. De turn(st)ers van de selectiegroep trainen meer en zijn verplicht om mee te doen aan wedstrijden. Wanneer je beschikt over de juiste talenten en kwaliteiten, dan is er de mogelijkheid dat jij gevraagd wordt om bij de selectie te komen trainen. De turn(st)er komt voor een proefperiode van een maand in de selectiegroep. In deze proefperiode word beoordeeld hoe snel de turn(st)er nieuwe oefeningen aanleert en de motivatie/doorzettingsvermogen van de turn(st)er.

(Step) Aerobics

Bij de low-impact aerobic lessen wordt er meer gewerkt aan het verstevigen van de spieren dan aan het verbeteren van de conditie. Hier wordt niet gesprongen. Bij de high-impact aerobic lessen wordt er wel gewerkt aan de conditie. Hier is de choreografie wat ingewikkelder en wordt er ook gesprongen. Er is een speciale les waarbij deze twee gecombineerd worden en waar dus high- en low-impact met elkaar afgewisseld worden.

Pilates

Pilates is een eenvoudig oefenmethode voor een strak gestroomlijnd lichaam en meer kracht, lenigheid en balans. Het is een training op de mat voor het hele lichaam en heeft een gestructureerde lesopbouw met een warming-up en cooling-down. De kracht van Pilates zit ‘m vooral in de eenvoud en combinaties van bewegingen. Zowel kracht, lenigheid, stabiliteit en houding komen aan bod. Pilates is geschikt voor iedereen (jong en oud) die op eigen niveau op een verantwoorde wijze wil werken aan een sterke rug, platte buik en strakke benen en billen.