Contributie

Betalingswijze

Contributie kan uitsluitend betaald worden via automatisch incasso! Onze turnseizoen loopt van september t/m juni en de incasso geschiedt per half seizoen (in september en februari). Nieuwe leden die tijdens een seizoenhelft lid worden, betalen naar rato. Voorbeeld: als je lid wordt per 1 november, betaal je contributie van november in plaats van vanaf september.

In de contributie is het verplichte lidmaatschap en de daarmee samenhangende ongevallenverzekering van de KNGU opgenomen.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 15,- incl. verenigingshirt.
Het is mogelijk maximaal 1 proefles te volgen, daarna volgt eventueel inschrijven.

Tarieven per seizoenhelft 2019/2020

Recreatie 50 - 60 minuten
Hoeveelheid lessen Per seizoenshelft
1 les per week€ 75,-
2 lessen per week€ 120,-
3 lessen per week€ 165,-

Springturnen 90 minuten
Hoeveelheid lessenPer seizoenshelft
1 les per week€ 135,-
2 lessen per week€ 195,-

Selectie
GroepPer seizoenshelft
A selectie€ 496,-
B selectie€ 252,-
Voorbereidingsgroep€ 210,-

(Step-) Aerobics en Pilates

€ 110,- per seizoenshelft ongeacht aantal keren les per week.

Ooievaarspas

Indien u in het bezit bent van een ooievaarpas krijgt u 100% korting met een maximum van € 330,- per jaar op de contributie van Neptunus. Mocht het zijn dat de contributie hoger wordt dan het maximum, dan wordt u op de hoogte gesteld en krijgt u een aanvullende nota.
U ontvangt ook een voucher van de Stichting Leergeld voor sportkleding t.w.v. € 100,- per jaar (eerste jaar € 150,-) .
Zie ook Spelregels voor de Ooievaarspashouder. De inschrijving is pas compleet wanneer de ooievaarspas is gescand bij onze administratie! Adres: Brugsestraat 34, 2587 XT Den Haag.