Kennisgeving -onderzoeksfase fusie tussen CGV Scheveningen en GV Neptunus

Kennisgeving -onderzoeksfase fusie tussen CGV Scheveningen en GV Neptunus

Beste leden,

In tijden dat veel binnen onze sport niet door kan gaan zijn de besturen nog altijd druk bezig met de toekomst van onze sport en vereniging. Al enige tijd zien wij het verenigingsleven veranderen en dan moet je als vereniging ook meebewegen met wat er om je heen gebeurt. Wij zien dat de vraag naar turnen altijd hoog blijft maar daar tegenover staat dat het verenigingsleven op minder steun kan rekenen omdat op de samenleving meer druk komt te staan waardoor er minder tijd beschikbaar is voor vrijwillige bijdrages aan een vereniging.

Daarnaast is het een feit dat CGV Scheveningen en GV Neptunus al enige tijd vele lessen hebben kunnen samenvoegen doordat de vraag bij de ene vereniging wegvalt of niet optimaal kan worden aangeboden. Zo hebben wij al meerdere jaren ervaring met elkaars manier van werken, elkaars filosofie en visie. Onze besturen zien dat het nu tijd is om te kijken naar een verdere integratie en willen ons de komende tijd inspannen om te zien of een fusie haalbaar is. Zien wij het als verenigingen haalbaar om samen te gaan dan zullen wij onze toekomstplannen en visie ter goedkeuring presenteren tijdens een Algemene Ledenvergadering. Als primaire uitgangspunten willen wij het volgende bereiken:

  • Turnen op alle benodigde niveaus aan te kunnen bieden aan bewoners van Scheveningen en omgeving; sociaal maatschappelijke functie
  • Financieel gezond blijven door krachten te bundelen en kosten te drukken
  • Een sterkere gesprekpartner zijn bij de Gemeente Den Haag op het gebied van de turnsport en mogelijk eigen locatie
  • Het beter benutten van onze trainers over de verschillende locaties incl. betere doorgroeimogelijkheden, professionalisering
  • Een grotere vrijwilligers groep maken om de druk bij de standaard vrijwilligers weg te nemen en de zaken hierdoor beter te verdelen onder de leden\ouders\verzorgers

Door samen te gaan zien wij alleen maar voordelen voor de vereniging en dus de leden. Wellicht zou het ook zo kunnen zijn dat leden vragen en/of zorgen hebben of ander inspraak zouden willen hebben. Onze besturen zouden het heel fijn vinden om van jullie te horen, stuur je bericht naar jullie respectievelijke voorzitter. Dan gaan wij alles verzamelen en gezamenlijk reageren op jullie punten.

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar leden die willen meedenken en meehelpen aan een succesvolle onderzoeksfase, meld je aan bij de voorzitter!

De volgende berichtgeving hieromtrent komt hoogstwaarschijnlijk via de Algemene Ledenvergadering uitnodiging bij jullie.

Taakie

Om te kijken of we vrijwilligerstaken voor iedereen passender en daardoor leuker kunnen maken, gaan we aan de slag met Taakie. Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken van onze club en helpt ons bij het matchen van vrijwilligers en taken. Wij nodigen je daarom binnenkort per mail uit om deel te nemen aan de Taakie vrijwilligerstest. Doe het gelijk!

Met sportieve groet namens de voorzitters,

Sebastiaan Thierry voorzitter.cgvscheveningen@gmail.com

en Yvonne van Gennep – Bouma info@neptunus-turnt.nl

Bestuur CGV Scheveningen en GV Neptunus