Beste ouders/verzorgers en Neptunus leden,

Op maandag 1 juli 2019 om 20.45 uur wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Neptunus gehouden. Dit jaar is de ALV niet in een gymzaal, maar in een kantoorruimte aan de Zeestraat 100, 1e verdieping. U bent bij deze van harte uitgenodigd.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen vorige ALV
  3. Financieel resultaat 2018
  4. Begroting 2019
  5. Contributie 2019-2020
  6. Ambitie wedstrijdgroepen
  7. Afsluiting

Namens het Neptunus bestuur,

Armand Hardjodikromo

Voorzitter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief